17 november 2021

15.30 - 18.00

Programma op hoofdlijnen:

  • Algemene introductie waarbij we stilstaan bij enkele Schoolkracht initiatieven.
  • Ervaringen met pionieren op de thema's Digitalisering en Kansengelijkheid.
  • Uitwisseling in kleine groepjes, georganiseerd op thema's van de aanvraag.
  • Mini lecture kansengelijkheid door Dr. Bowen Paulle.